Προσανατολισμός ελληνικής γεωργίας

Αριθμός πρωτ: 12950
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσανατολισμός ελληνικής γεωργίας.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η ΠΑΣΕΓΕΣ, με βάση ένα συγκεκριμένο σκεπτικό, προτίθεται να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
– Εθνική πολιτική για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας, με μέτρα όπως μια μορφή συμπληρωματικής σύνταξης στους αγρότες, αντιμετώπιση ζητημάτων παιδείας, υγείας, κ.ά.
– Ολοκληρωμένη πολιτική χρήσης γης, διαχείρισης του νερού και του περιβάλλοντος, με σαφή διαχωρισμό ως προς τη χρήση γης (γεωργική-αστική) και έμφαση στην επάρκεια νερού.
– Εξυγίανση του εμπορικού κυκλώματος και της αγοράς αγροτικών προϊόντων.
– Ευέλικτες και αποδοτικές επενδύσεις με μείωση της γραφειοκρατίας και εγγυοδοσία του δημοσίου.
– Σύγχρονη και αποτελεσματική έρευνα και αξιοποίηση της γεωργικής τεχνολογίας.
– Ενίσχυση και αναδιάταξη του συνεταιριστικού κινήματος, μέσω ενός νέου θεσμικού πλαισίου ώστε το συνεταιριστικό κίνημα να αλλάξει δομή και να απαλλαχθεί από τους συνεταιρισμούς «σφραγίδες».
– Σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τις τουριστικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.
– Ισχυροποίηση των επαγγελματικών οργανώσεων των αγροτών.
– Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης οικονομικών, διατροφικών και περιβαλλοντικών κρίσεων.
Επειδή πολλές από αυτές τις δράσεις, στο βαθμό που έχουν την αποδοχή συνολικά του αγροτικού κόσμου, αλλά και πολλές άλλες, για να αποδώσουν πρέπει να τύχουν της στήριξης της πολιτείας.
Επειδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι σήμερα συμφωνεί με την ΠΑΣΕΓΕΣ μόνο σε ό,τι δεν δημιουργεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό αλλά αντίθετα τον διευκολύνει.
Επειδή δεν έχει χαράξει ολοκληρωμένη δική του πολιτική, αλλά ευκαιριακά αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα.
Επειδή τόσο στην 7525/28-2-2008 όσο και στην 10620/16-4-2008 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα καμιά απάντηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει για να στηρίξει τις συγκεκριμένες δράσεις ή άλλες που έχει εγκρίνει, ποιες είναι αυτές και πότε πρόκειται να υλοποιηθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης