Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου

Αριθμός πρωτ: 9392
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου.

Σημαντικό ζήτημα για τη σύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί η ουσιαστική λειτουργία του θεσμού του σχολικού συμβούλου, προκειμένου να προάγεται το έργο των εκπαιδευτών μέσω της αξιολόγησης και της ουσιαστικής αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν.
Επειδή χρειάζεται να υπάρξει σαφής προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να αρθεί και η όποια επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών προς μια γόνιμη και αποδοτική συνεργασία προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να προβεί ,μετά από διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα, στον σαφή προσδιορισμό του θεσμικού πλαισίου, όσο αναφορά τον καθορισμό του έργου του σχολικού συμβούλου προς μια κατεύθυνση βελτίωσης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης