Προσλήψεις “ημετέρων” μέσω κονδυλίων του ΟΑΕΔ

Αριθμός πρωτ: 2474
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις “ημετέρων” μέσω κονδυλίων του ΟΑΕΔ.

Ρύθμιση για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΟΑΕΔ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προωθεί η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις θα αφορούν σε ολιγόμηνες, και στις περισσότερες περιπτώσεις συμβάσεις εργασίας χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, δημιουργώντας μια καινούρια στρατιά συμβασιούχων, των οποίων το κόστος καλείται να πληρώσει ο ιδιωτικός τομέας, και όσοι εργάζονται σε αυτόν, αφού οι πόροι του ΟΑΕΔ που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που προορίζονται για εκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων.
Επειδή παρόμοιες προσλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν, πάλι μέσω του ΟΑΕΔ, με τα γνωστά προγράμματα STAGE όπως έχω επισημάνει και στο παρελθόν με την 9836/2007 ερώτησή μου, με αδιαφανείς διαδικασίες.
Επειδή η ΑΔΕΔΥ κάνει έντονη κριτική και καταγγέλλει ότι από τις μορφές αυτές ανασφάλιστης εργασίας τα ασφαλιστικά ταμεία χάνουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
Επειδή, οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται, για τις προσλήψεις αυτού του είδους είναι αδιαφανείς αφού χρησιμοποιούνται μόνο κομματικά κριτήρια.
Επειδή, οι μορφές αυτές εργασίας έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία χάνουν τεράστια χρηματικά ποσά από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Επειδή οι μορφές αυτές εργασίας δεν αποτελούν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας αφού πρόκειται για ολιγόμηνες συμβάσεις.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να σταματήσει τις προσλήψεις με παρόμοιες συμβάσεις ανασφάλιστης εργασίας οι οποίες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στα ήδη προβληματικά ασφαλιστικά ταμεία χωρίς ταυτόχρονα να δίνουν λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης