Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αδιαφανείς διαδικασίες

Αριθμός πρωτ: 40
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αδιαφανείς διαδικασίες.

Την αγωνία και την έντονη αγανάκτησή τους εκφράζουν οι εκπρόσωποι των γεωπόνων πανελλαδικά και καταγγέλλουν αδιαφανείς διαδικασίες στην πρόσληψη προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμό 286974/6-5-09 ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 844/β’/6-5-09), εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με 987 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων (στην πλειονότητά τους γεωπόνους).
Επειδή όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των γεωπόνων, πρόκειται για διαδικασία η οποία είναι διάτρητη καθώς το μόνο στοιχείο διάκρισης για τους υποψηφίους είναι ο βαθμός και ο χρόνος λήψης του πτυχίου.
Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι ότι αναθέτουν ένα έργο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προκαθορισμένο ποσό, αλλά τους προσλαμβάνουν για 12 μήνες με δελτίο παροχής υπηρεσιών, που όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των γεωπόνων αυτό σημαίνει ότι αργότερα όλοι αυτοί, όταν τελειώσει η σύμβασή τους μπορούν να κινηθούν δικαστικά και να μονιμοποιηθούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να υπάρξουν τα εχέγγυα για διαφανείς προσλήψεις του απαιτούμενου προσωπικού στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να μη δημιουργηθούν προβλήματα στους υποψηφίους από αδιαφανείς διαδικασίες.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης