Προσλήψεις στον ΟΤΕ

Αριθμός πρωτ: 9757
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις στον ΟΤΕ

Με βάση τις διαδικασίες της προκήρυξης 2/2006 του ΟΤΕ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, που ήταν παραποιημένα σε σχέση με την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων.
Συγκεκριμένα, ενώ η υποψήφια Μαρία Κων/νου Τζαγκαρουλάκη είχε καταταγεί πρώτη στη σειρά επιλογής, στη συνέχεια επελέγη άλλος από τον πίνακα επιτυχόντων, αξιοποιώντας την αμαρτωλή συνέντευξη για να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
Επειδή αυτή η συμπεριφορά της Διοίκησης μιας εταιρείας που διορίζεται από την ελληνική Κυβέρνηση είναι απαράδεκτη και σε βάρος τελικά και του ίδιου του ΟΤΕ και μόνο προς όφελος των ημετέρων που επιλέγονται σε βάρος των ικανών.
Επειδή με απόφαση των δικαστηρίων έχει καταγραφεί ότι η συνέντευξη με τις προδιαγραφές που γίνεται είναι μια διαβλητή διαδικασία ντροπής.
Επειδή η ενδιαφερόμενη που έχει αδικηθεί έχει προσφύγει στα δικαστήρια για δικαίωση, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για την ίδια και την οικογένειά της.
Επειδή επιτέλους οι νέοι της χώρας μας θα πρέπει να αισθάνονται ότι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και τις ικανότητές τους.
Επειδή το ΑΣΕΠ, με το 39826/06 έγγραφό του προς τον ΟΤΕ που κοινοποιεί και στην ενδιαφερόμενη, αναφέρει ότι με την αρ. 5/29/1/2002 απόφαση της μείζονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ, οι προσλήψεις στον ΟΤΕ δεν εμπίπτουν πλέον στον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Επειδή οι ανάγκες του ΟΤΕ ιδίως σε τεχνικό προσωπικό, μετά την εθελούσια έξοδο που εφαρμόστηκε, είναι μεγάλες.
Επειδή η προηγούμενη Ερώτηση 6162/26-3-07 με το ίδιο θέμα δεν απαντήθηκε,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση του ΟΤΕ, προκειμένου να αποκαταστήσει τις αδικίες που η ίδια δημιούργησε σε βάρος άξιων υποψηφίων, προς όφελος των ημετέρων της Κυβέρνησης και της Διοίκησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης