Προσλήψεις στον ΟΤΕ

Αριθμός πρωτ: 8795
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις στον ΟΤΕ

Με την 6162/26-3-07 Ερώτησή μου είχα θέση το ζήτημα της αλλοίωσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 2/2006 του ΟΤΕ σε σχέση με την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων. Εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει απάντηση σχετικά με το γιατί συγκεκριμένη υποψήφια ενώ είχε καταταγεί πρώτη στη σειρά επιλογής, επελέγη άλλος από τον πίνακα επιτυχόντων, αξιοποιώντας την αμαρτωλή συνέντευξη με συνέπεια να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.
Επειδή η ένοχη σιωπή από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, δια μέσω του οποίου η Κυβέρνηση διορίζει τη διοίκηση του ΟΤΕ, αποδεικνύει το βάσιμο των ισχυρισμών τόσο της συγκεκριμένης υποψήφιας όσο και τόσων άλλων υποψηφίων οι οποίοι παραγκωνίστηκαν προκειμένου να επιλεγούν οι κομματικοί ημέτεροι.
Επειδή το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει γιατί αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα και να δικαιολογήσει το βάσιμο των επιλογών της Διοίκησης του ΟΤΕ σε όσους πήραν μέρος στην εν λόγω προκήρυξη, αφού οι προσλήψεις του ΟΤΕ δεν εμπίπτουν πλέον στον έλεγχο του ΑΣΕΠ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να παρέμβει στη Διοίκηση του ΟΤΕ προκειμένου να αποκαταστήσει τις αδικίες που η ίδια δημιούργησε σε βάρος άξιων υποψηφίων προς όφελος των κομματικών ημετέρων, προκειμένου να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για τη δικαίωσή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης