Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που είναι τέκνα πολυτέκνων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

Αριθμός πρωτ: 3204
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/8/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που είναι τέκνα πολυτέκνων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) εκφράζει, σε επιστολή της, την ανάγκη να περιληφθεί διάταξη στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, για την πρόσληψη των πολυτέκνων και των τέκνων αυτών ως εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ).
Επειδή, η κατά προτεραιότητα πρόσληψη των τέκνων πολυτέκνων, αποτελεί τόσο συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας αλλά επιβάλλει και ο Ν.3260/2004, μέ βάση τον οποίο «το 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά νομαρχία, φορέα και κλάσο ή ειδικότητα, καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου οι προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα Διδακτικής Στήριξης της νέας σχολικής χρονιάς που πλησιάζει, να καλυφθούν κατά προτεραιότητα από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, όπως απορρέει από το πνεύμα του νόμου.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης