Προσμέτρηση υπηρεσίας για τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής

Αριθμός πρωτ: 8884
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσμέτρηση υπηρεσίας για τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.

Νηπιαγωγός πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδικευμένες γνώσεις στην Ειδική Αγωγή, προσλήφθηκε το σχολικό έτος 2004-2005 ως ειδική αναπληρώτρια καθηγήτρια επί 6 μήνες και 7 ημέρες στο Ειδικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο Περάματος Ρεθύμνου, καταθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το ίδιο επαναλήφθηκε και το σχολικό έτος 2005-2006 για 5 μήνες και 27 ημέρες.
Στη συνέχεια διορίστηκε ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός στο νομό Ηρακλείου βάσει του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών για τρεις περίπου μήνες το 2005-2006 και ολόκληρο το σχολικό έτος 2006-2007.
‘Εκτοτε, για το σχολικό έτος 2007-2008 δεν διορίστηκε, γιατί διαγράφηκε από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, με το αιτιολογικό οτι η προϋπηρεσίας της στα ΣΜΕΑ Ρεθύμνου, πάνω από 12 μήνες, δεν αναγνωρίζεται.
Επειδή συνιστά κατάφωρη αδικία το γεγονός να μην αναγνωρίζεται η εν λόγω προϋπηρεσία, αφού προσλήφθηκε στα ΣΜΕΑ βάσει των ειδικών γνώσεων που αποδεικνύεται οτι είχε, όπως φαίνεται από τη βεβαίωση που της χορηγήθηκε από τον τομέα ψυχολογίας και ειδικής αγωγής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Επειδή η 12μηνη προϋπηρεσία στα ΣΜΕΑ είναι πραγματικό και αναμφισβήτητο γεγονός, όπως και η μετέπειτα προϋπηρεσία της σε νηπιαγωγεία του Ηρακλείου και πρέπει να αναγνωρισθεί προκειμένου να εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός:
Αν προτίθεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που δημιουργήθηκε, λόγω της μη αναγνώρισης του πραγματικού χρόνου προύπηρεσίας στο Ειδικό Σχολείο Περάματος Ρεθύμνου, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή εκ νέου στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης