Προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων της χώρας

Αριθμός πρωτ: 3349
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων της χώρας.

Πρόσφατα γιορτάστηκε η παγκόσμια ημέρα των βουνών, της οποίας η καθιέρωση βασίστηκε σε μια προσπάθεια να αναδειχτεί ο ζωτικός ρόλος που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρησή του. Τα βουνά αποτελούν το 1/5 της ξηράς σε όλο τον πλανήτη και δίνουν ζωή στο 1/10 του πληθυσμού της γης.
Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των βουνών είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους, αφού εκεί υπάρχουν οι περισσότερες πηγές γλυκού νερού και επιπλέον είναι τόπος ανάπτυξης χλωρίδας και πανίδας. Παρόλα αυτά η δασική αποψίλωση των βουνών, οι απρόβλεπτες καταστροφές, π.χ. πυρκαγιές, οι αγροτικές δραστηριότητες, η κλιματική αλλαγή και η αδιαφορία των ανθρώπων συμβάλλουν στην οικολογική υποβάθμιση και την απώλεια της βιοποικιλότητας που υπάρχει στις ορεινές περιοχές.
Επειδή, είναι ανάγκη να υπάρξουν δράσεις τόσο για την προστασία των βουνών και την ανάδειξη της βιοποικιλότητάς τους όσο και για τη στήριξη των ορεινών περιοχών που επλήγησαν το περασμένο καλοκαίρι από τις πυρκαγιές και πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση στην οποία βρισκόταν με αναδασώσεις και άλλες δράσεις.
Επειδή, η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών όγκων δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της κυβέρνησης προς τις τοπικές κοινωνίες αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε:
1) να προστατευτούν οι ορεινές περιοχές της χώρας μας από δράσεις που εκμεταλλεύονται και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και
2) να δοθούν κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με παράλληλη ανάδειξη και προστασία των βουνών της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης