Προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων της χώρας

Αριθμός πρωτ: 10625
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων της χώρας.

Τα βουνά ως γνωστόν αποτελούν το 1/5 της ξηράς σε όλο τον πλανήτη και δίνουν ζωή στο 1/10 του πληθυσμού της γης και έχουν ζωτικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων.

Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος των βουνών είναι πολύ σημαντική για τους ανθρώπους, αφού εκεί υπάρχουν οι περισσότερες πηγές γλυκού νερού και επιπλέον είναι τόποι ανάπτυξης χλωρίδας και πανίδας. Παρόλα αυτά η δασική αποψίλωση των βουνών, οι απρόβλεπτες καταστροφές, π.χ. πυρκαγιές, οι αγροτικές δραστηριότητες, η κλιματική αλλαγή και η αδιαφορία των ανθρώπων συμβάλλουν στην οικολογική υποβάθμιση και την απώλεια της βιοποικιλότητας που υπάρχει στις ορεινές περιοχές.

Επειδή, είναι ανάγκη να υπάρξουν δράσεις τόσο για την προστασία των βουνών και την ανάδειξη της βιοποικιλότητάς τους όσο και για τη στήριξη των ορεινών περιοχών που επλήγησαν το περασμένο καλοκαίρι από τις πυρκαγιές και πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση στην οποία βρισκόταν με αναδασώσεις και άλλες δράσεις.

Επειδή, η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών όγκων δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση της κυβέρνησης προς τις τοπικές κοινωνίες αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος.

Επειδή στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου και την ανατολική Κρήτη η αποψίλωση είναι εντονότερη σε σχέση με άλλες περιοχές εξαιτίας και του ξηροθερμικού κλίματος.

Επειδή τόσο στην 3349/14-12-07 όσο και στην 6754/20-2-08 Ερώτησή μου σχετικά με το θέμα, δεν έλαβα καμιά απάντηση μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να προστατευτούν οι ορεινές περιοχές της χώρας μας από δράσεις που εκμεταλλεύονται και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον.

2) Αν προτίθεται να δώσει κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με παράλληλη ανάδειξη και προστασία των βουνών της χώρας μας και ιδιαίτερα της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης