Προστασία καταναλωτών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας

Αριθμός πρωτ: 6010
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προστασία καταναλωτών από εταιρείες τηλεπικοινωνίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, σε εκατοντάδες ανέρχονται οι καταγγελίες των καταναλωτών για περιστατικά αδυναμίας κάποιων εταιρειών τηλεπικοινωνίας να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και το επισημαίνει και ο αντιπρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών. Μάλιστα η ίδια η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δήλωσε πως μέσα στο 2007 υποβλήθηκαν τουλάχιστον 2.000 καταγγελίες.
Η ΕΕΤΤ υποτίθεται πως ασκεί έναν έλεγχο στον τομέα των εταιρειών του κλάδου των τηλεπικοινωνιών χωρίς όμως να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού συνεχίζονται οι απάτες σε βάρος των καταναλωτών, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να βρουν καλύτερες υπηρεσίες πέφτουν θύμα εταιρειών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους και δεν σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών.
Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως την καθυστέρηση ή τη μη εκπλήρωση της παροχής, τις αδικαιολόγητες χρεώσεις και την ανεπαρκή εξυπηρέτηση.
Επειδή είναι ανάγκη να προστατευτούν οι καταναλωτές που προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες αλλάζοντας πάροχο δικτύου.
Επειδή είναι ευθύνη της Πολιτείας να ελέγχει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και να προστατεύει τους πολίτες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ώστε να επιβάλλει την τάξη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και να μην πέφτουν οι πολίτες θύματα εταιρειών που ως μόνο στόχο έχουν το κέρδος χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους καταναλωτές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ