Προστασία καταναλωτών από τις τυχόν αυθαιρεσίες των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας

Αριθμός πρωτ: 279
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προστασία καταναλωτών από τις τυχόν αυθαιρεσίες των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας.

Με την 11180/30-4-08 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει απάντηση μέχρι σήμερα, είχα αναφερθεί στις εκτεταμένες καταγγελίες των καταναλωτών για τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες στις οποίες προβαίνουν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας που εισήλθαν στην αγορά μετά την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών.
Η δικαιολογημένη αντίδραση των καταναλωτών επιβεβαιώνεται από την επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ στους εναλλακτικούς παρόχους από την Ε.Ε. για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά το διάστημα από 1/11/2007 έως 1/3/2008 και συγκεκριμένα για περιπτώσεις αυθαίρετης ενεργοποίησης προεπιλογής φορέα και αυθαίρετης ακύρωσης αιτήσεων κατάργησης προεπιλογής.
Επειδή οι καταναλωτές πρέπει να προστατευθούν και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους, χωρίς παρεκκλίσεις και αυθαίρετες ερμηνείες ενώ οι πάροχοι θα πρέπει να δεσμεύονται για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Επειδή και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών από τις παρανομίες δράσεις ορισμένων εταιρειών με σκοπό το κέρδος, ωστόσο τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση και κάποιες από αυτές εξακολουθούν μέχρι σήμερα να αυθαιρετούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές από τις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες, στις οποίες προβαίνουν ορισμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας σε βάρος των καταναλωτών και αν προτίθεται να δεσμεύσει όλους τους εναλλακτικούς παρόχους, ώστε να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες και να σέβονται τα δικαιώματά τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης