Προστασία σπάνιων πτηνών στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 3695
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/8/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Προστασία σπάνιων πτηνών στην Κρήτη.

Τα κρούσματα μαζικής δηλητηρίασης σε ένα είδος αρπακτικού πτηνού στην Κρήτη, το οποίο είναι αυστηρά προστατευμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούν την άμεση παρέμβαση από την πλευρά της Πολιτείας.
Κατά τις τελευταίες μέρες πάνω από δέκα δηλητηριασμένες σκάρες έχουν εντοπιστεί στα Αστερούσια του Νομού Ηρακλείου αλλά και στα νότια του Νομού Ρεθύμνου τη στιγμή που η Περιφέρεια Κρήτης δεν αξιοποιεί πλήρως τα κονδύλια που προορίζονται για το περιβάλλον και δεν επιτρέπει στην πράξη στα Δασαρχεία να επιτελούν το έργο τους.
Επειδή σύμφωνα με τους ειδικούς του Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων αλλά και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας απαιτείται η λήψη μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας προκειμένου να προστατευτούν σπάνια είδη από δηλητηριασμένα δολώματα και να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη της ενδοχώρας με την ενίσχυση των αρμόδιων αρχών και την χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να ενισχύσει με τα απαιτούμενα κονδύλια, τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και το απαραίτητο ανθρώπινο προσωπικό τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Νομό Ηρακλείου για την προστασία σπάνιων πτηνών και ζώων αλλά και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε, όχι μόνο να μην υπάρχουν φαινόμενα μαζικών δηλητηριάσεων όπως αυτό που παρουσιάστηκε πρόσφατα, αλλά και για να δοθεί το έναυσμα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενδοχώρας με την αξιοποίηση και της σπάνιας πανίδας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης