Προστασία του Κάμπου Αγ.Σύλλα-Δρακουλιάρη του Δήμου Τεμένους

Αριθμός πρωτ: 2623
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προστασία του Κάμπου Αγ.Σύλλα-Δρακουλιάρη του Δήμου Τεμένους.

Έντονο είναι το φαινόμενο εξάπλωσης των βιοτεχνιών και άλλων επιχειρήσεων εντός της περιοχής γύρω από τους οικισμούς Αγ.Σύλλα και Δρακουλιάρη του Δήμου Τεμένους, πολλές εκ των οποίων είναι ρυπογόνες.
Ο Περιβαλλοντικός-Οικολογικός Σύλλογος Κάμπου Αγ.Σύλλα-Δρακουλιάρη διαμαρτύρεται έντονα για την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για έλεγχο όλων των επιχειρήσεων σε θέματα όπως άδειες οικοδομής, κυκλοφοριακής σύνδεσης, περιβαλλοντικής μελέτης και ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων και των βιοτεχνιών.
Επειδή η περιοχή δεν πρέπει να αφεθεί απροστάτευτη και χωρίς τους νόμιμους ελέγχους στην ολοένα αυξανόμενη παρουσία νέων βιοτεχνιών, που σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν απειλή για το περιβάλλον,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή του κάμπου γύρω από τους οικισμούς Αγ.Σύλλα και Δρακουλιάρη του Δήμου Τεμένους και να τηρηθούν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις εγκατάστασης νέων βιοτεχνικών μονάδων, ώστε να μην απειλείται το περιβάλλον και να διασφαλίζεται μια ορθολογική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης