Προστασία των Καταναλωτών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
27/06/07

Τα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί η απελευθέρωση ωραρίου καυσίμων στην Κρήτη, η αδιανόητη κατάσταση που επικρατεί στις τραπεζικές συναλλαγές, με την αισχροκέρδεια των τραπεζών εις βάρος των καταναλωτών και την ακρίβεια να μεγεθύνεται, ήταν μεταξύ άλλων, τα θέματα που κυριάρχησαν στην τοποθέτηση του Βουλευτή Ν. Ηρακλείου Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, προχθές στην ολομέλεια της Βουλής, επί της τροποποίησης και συμπλήρωσης του ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» όπως ισχύει- Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Ο κ. Στρατάκης έκανε λόγο για Σχέδιο Νόμου που προσπαθεί να κατοχυρώσει την προστασία των καταναλωτών μόνο με νομικές διατάξεις και ένδικα μέσα, χωρίς να μπορεί ουσιαστικά να τους προστατέψει με την επικράτηση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, την αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων και την καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.
«Η συγκρότηση ενός ισχυρού καταναλωτικού κινήματος δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης», επεσήμανε ο κ. Στρατάκης, αφού το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καμία δικλείδα ασφαλείας για την εσωτερική δημοκρατική οργάνωση των καταναλωτικών οργανώσεων, αντιθέτως το Σχέδιο Νόμου αφήνει όλα τα σχετικά ζητήματα στην τύχη.
Αρνητικό χαρακτήρισε ο κ. Στρατάκης το γεγονός ότι ακόμη και στην Επιτροπή προστασίας ανηλίκων, οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι των φορέων προβλέπεται να μην είναι της επιλογής τους και διορίζονται από τον Υπουργό
Τέλος, ο κ. Στρατάκης κατηγόρησε την Κυβέρνηση για την απραξία και την ολιγωρία που έχει επιδείξει συνολικά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, μείζον ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας, η οποία πλήττει κυρίως τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ