Προστασία υπόγειου υδροφορέα της Μεσαράς από ρυπάνσεις

Αριθμός πρωτ: 6696
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Προστασία υπόγειου υδροφορέα της Μεσαράς από ρυπάνσεις.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη δημοτική αρχή του Τυμπακίου, εξαιτίας προβλημάτων σε γεώτρηση του ξηρικού αναδασμού, της οποίας το νερό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο εξαιτίας εισδοχής σε αυτήν απορρυπαντικών.
Συγκεκριμένα, η επιχειρηθείσα δειγματοληψία νερού για μέτρηση της ποιότητας του νερού κατέστη αδύνατη εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων αφρού στη συγκεκριμένη γεώτρηση, από παράνομες αποθέσεις υγρών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή, ένα φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και μερικά χρόνια.
Επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιας σημασίας και η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, αλλά αντίθετα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του υδροφορέα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να διερευνήσουν το περιστατικό και να προβούν στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του υπόγειου υδροφορέα της Μεσαράς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης