Προστατευτικές μπάρες στο δρόμο Πόμπια – Πηγαϊδάκια – Καλοί Λιμένες Δήμου Μοιρών Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 14615
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Προστατευτικές μπάρες στο δρόμο Πόμπια – Πηγαϊδάκια – Καλοί Λιμένες Δήμου Μοιρών Ηρακλείου.

Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη λήψης μέτρων ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Μοιρών και συγκεκριμένα στο δρόμο Πόμπια – Πηγαϊδάκια – Καλοί Λιμένες, αφού στο εν λόγω τμήμα σημειώνονται πολλά τροχαία ατυχήματα και τίθενται σε άμεσο κίνδυνο κάθε χρόνο πολλές ανθρώπινες ζωές.
Ειδικότερα από τον μήκους 19 χιλιομέτρων δρόμο που συνδέει την Πόμπια, τα Πηγαϊδάκια και τους Καλούς Λιμένες απουσιάζουν οι προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για τη μοιραία κατάληξη των εμπλεκομένων σε οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα να είναι αυξημένος.
Επειδή, όπως έχω επισημάνει και με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, η ευθύνη του ανθρώπινου παράγοντα μπορεί να είναι σημαντική στην πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων, όμως η πολιτεία πρέπει από την πλευρά της να λαμβάνει το σύνολο των μέτρων που στοχεύουν στην πρόληψή τους.
Επειδή επανειλημμένα έχω υπογραμμίσει την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος από πλευράς του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποδεικνύεται και από την αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη και, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις στη Βουλή για διάθεση αυξημένων κονδυλίων όσον αφορά στην οδική ασφάλεια, τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή και να διαθέσει τα ανάλογα κονδύλια, προκειμένου να τοποθετηθούν άμεσα στο συγκεκριμένο επικίνδυνο οδικό τμήμα του Δήμου Μοιρών που συνδέει την Πόμπια, τα Πηγαϊδάκια και τους Καλούς Λιμένες, προστατευτικές μπάρες, με στόχο την πρόληψη των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης