Προσφυγή Δήμου Ηρακλείου κατά ΟΛΗ για παραχώρηση λιμένα Ηρακλείου σε ιδιώτες

Αριθμός πρωτ: 10969
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Προσφυγή Δήμου Ηρακλείου κατά ΟΛΗ για παραχώρηση λιμένα Ηρακλείου σε ιδιώτες.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την έντονη αντίδραση του Δήμου Ηρακλείου για την επεκτατική πολιτική που ακολουθεί ο ΟΛΗ ΑΕ, ο οποίος, όπως υπογραμμίζεται, βαφτίζει αυθαίρετα και παράνομα σε οικοδομήσιμες τις δημόσιες εκτάσεις που του έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά για λιμενικές εργασίες (όπως προβλήτες, αποβάθρες, αιγιαλούς κλπ.) και, επί αυτών των εκτάσεων, επιζητά, με παράτυπες διαδικασίες πολεοδόμησης, να εγκρίνονται χρήσεις που αφορούν ουσιαστικά λειτουργίες πόλης (π.χ. εμπορικά, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού-αναψυχής, κατοικίες κλπ) και με συντελεστές δόμησης ιδιαίτερα υψηλούς, ενώ παράλληλα αναθέτει σε ιδιώτες με σύμβαση παραχώρησης τις συγκεκριμένες κτιριακές εγκαταστάσεις για 30 χρόνια.
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει εντοπίσει σωρεία λαθών και αυθαιρεσίες στη διακήρυξη του διαγωνισμού και θα προσφύγει κατά του ΟΛΗ, ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η παράτυπη διαδικασία που προβλέπει την παραχώρηση εκτάσεων για εκμετάλλευση σε ιδιωτικό όμιλο, οι οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν χαρακτηριστεί ζώνες ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου της Παλιάς Πόλης και περιλαμβάνουν αρχαιολογικά μνημεία που προστατεύονται από τον Αρχαιολογικό Νόμο, καθώς και δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με το εγκεκριμένο από το 1936 Σχέδιο Πόλης.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου υποστηρίζει επίσης πως το έργο έχει διακηρυχθεί χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το master plan του λιμανιού από το ΥΠΕΧΩΔΕ, παρά μόνο μια αποσπασματική έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης.
Επειδή στις απαντήσεις των σχετικών Ερωτήσεών μου 4362/14-1-08 και 6492/15-2-08, το Υπουργείο Πολιτισμού συναινεί στον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου, ώστε να μην περιλαμβάνονται σε αυτήν μνημεία, δεδομένου ότι αυτά προστατεύονται από τον Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,
Επειδή επιχειρείται από τον ΟΛΗ ΑΕ σε 720.000 τ.μ. υποτιθέμενης χερσαίας ζώνης να ανοικοδομηθούν κτίσματα 202.000 τ.μ. για «λειτουργίες πόλης» αλλά χωρίς την ενημέρωση, την έγκριση και τον έλεγχο των νόμιμων εκπροσώπων της πόλης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να επανεξετάσουν τη διακήρυξη του διαγωνισμού παραχώρησης του λιμένα Ηρακλείου σε ιδιώτες για εκμετάλλευση τα επόμενα 30 χρόνια, στην οποία ο Δήμος έχει εντοπίσει σωρεία νομικών λαθών και αυθαιρεσίες.
2) Εάν προτίθενται να συναινέσουν στον επανακαθορισμό των ορίων της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ηρακλείου στον χώρο που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, προκειμένου ο ΟΛΗ να περιοριστεί στην έκταση που είναι απαραίτητη για λιμενικές εργασίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης