Προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη τήρηση του κοινοτικού Δικαίου στον τομέα των οδικών μεταφορών

Αριθμός πρωτ: 13792
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη τήρηση του κοινοτικού Δικαίου στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόσφατη αιτιολογημένη γνώμη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελλάδα για μη τήρηση του κοινοτικού Δικαίου στον τομέα οδικών μεταφορών, καθώς το επόμενο στάδιο είναι η παραπομπή της χώρας μας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας δεν τηρεί την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογημένη γνώμη, περιορίζει την ταξινόμηση των οχημάτων δημοσίας χρήσης και των βυτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης και επιβάλλει πάγια τιμολόγια μεταφορικών υπηρεσιών.
Επειδή όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, η υποχρέωση επιβολής πάγιων κομίστρων, αφενός αποτρέπει την πρόσβαση αλλοδαπών επιχειρήσεων στους κλάδους των οδικών μεταφορών και της εμπορίας πετρελαιοειδών και αφετέρου , παρεμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να μην παραπεμφθεί η χώρα μας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη τήρηση του κοινοτικού Δικαίου στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης