Προτάσεις αγροτών Νομού Ηρακλείου για την εκτίμηση ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ

Αριθμός πρωτ: 1378
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις αγροτών Νομού Ηρακλείου για την εκτίμηση ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, έχω επισημάνει τις καταγγελίες των αγροτών του Νομού Ηρακλείου για τον εμπαιγμό που υφίστανται από τον ΕΛΓΑ, προκειμένου να εκτιμηθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες όσων κατά καιρούς πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα.
Οι αγρότες του Νομού Ηρακλείου ζητούν να πραγματοποιηθεί σειρά αλλαγών στον κανονισμό του ΕΛΓΑ προκειμένου να μην αδικούνται και να μην εγκαταλείπονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα όταν τον έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΟΑΣΝΗ, ο κανονισμός του ΕΛΓΑ επιβάλλεται να αλλάξει σε σχέση με τα θερμοκήπια και τις καταστροφές που προκαλούνται σε αυτά, λόγω παγετού, καθώς σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς. Επίσης ζητά να υπάρξει αλλαγή και να μην αφαιρείται από τους εκτιμητές ένα ποσοστό 15% από τη ζημιά κάθε καλλιέργειας, λόγω εξόδων συγκομιδής.
Η ΟΑΣΝΗ επισημαίνει την ανάγκη ο υπολογισμός των ενδεικτικών τιμών ενός προϊόντος που έχει υποστεί ζημιά να γίνεται ανά περιοχή και να μην είναι ο ίδιος για όλη τη χώρα, όπου τα κόστη καλλιέργειας και αγοράς κάθε είδους είναι διαφορετικά.
Επειδή οι αγρότες θεωρούν ταυτόχρονα αναγκαία τη στελέχωση του τοπικού ΕΛΓΑ με μόνιμο ειδικά καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να μπορεί άμεσα να παρεμβαίνει όταν σημειώνονται καταστροφές στις καλλιέργειες και να μη μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρώτη καταγραφή και τη δεύτερη που πραγματοποιείται, εφόσον υπάρξουν ενστάσεις.
Επειδή η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου ζήτησε γρήγορες εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις στις περιπτώσεις ενστάσεων, και δικαιοσύνη συνολικά στο χειρισμό των προβλημάτων που αφορούν στον αγροτικό πληθυσμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου όσον αφορά στις αλλαγές που εκτιμούν πως πρέπει να επέλθουν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, προκειμένου οι αγρότες να μην αδικούνται και να μην εγκαταλείπονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα όταν τον έχουν ανάγκη.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ