Προτάσεις ΓΕΣΑΣΕ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αγροτικό τομέα της χώρας μας

Αριθμός πρωτ: 11661
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις ΓΕΣΑΣΕ για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αγροτικό τομέα της χώρας μας.

Η αγροτοσυνδικαλιστική οργάνωση ΓΕΣΑΣΕ με πρόσφατη επιστολή της καθιστά σαφή τη δέσμη μέτρων που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διεθνούς χρηματοπιστωτικής στον αγροτικό τομέα στη χώρας μας.
Συγκεκριμένα, πρωταρχικό αίτημα αποτελεί το «πάγωμα» όλων των αγροτικών χρεών, ενώ επίσης διεκδικεί:
– Αύξηση στο 15% του ποσοστού ΦΠΑ στους αργότες του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.
– Αύξηση στο 5% του ποσοστού εφαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο για αγροτική χρήση.
– Χορήγηση ατόκου δανείου στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών.
– Εθνικές ενισχύσεις 50 ευρώ ανά αιγοπρόβατο και 250 ευρώ ανά αγελάδα στους κτηνοτρόφους.
– Εξυγίανση της αγοράς αγροτικών προϊόντων και την προστασία των παραγωγών από τα καρτέλ, καθώς επίσης και από όσους βαπτίζουν σαν «ελληνικά» εισαγόμενα προϊόντα ή διακινούν μεταλλαγμένα ως συμβατικά.
– Την εφαρμογή ενός «επιθετικού σχεδίου» προώθησης των αγροτικών μας προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού και τη σύνδεση της τουριστικής ζήτησης με την αγροτική παραγωγή.
– Τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως μείωση του ΦΠΑ του εξοπλισμού και των γεωργικών εφοδίων από το19% στο 9% , μείωση της τιμής των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος κ.τ.λ.
– Την κατάργηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τον κατά κύριο επάγγελμα αγρότη-κτηνοτρόφο , καθώς και για τις συνεταιριστικές οργανώσεις.
– Την ουσιαστική αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ.
Επειδή η οικονομική εξαθλίωση του αγροτικού πληθυσμού του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα είναι γεγονός και δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην αρχή των αρνητικών συνεπειών από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στο «πάγωμα» όλων των αγροτικών χρεών, καθώς και ποια από τα μέτρα που προτείνει η ΓΕΣΑΣΕ προτίθενται να υλοποιήσουν, προκειμένου να στηριχθεί στην πράξη ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης