Προτάσεις για αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Αριθμός πρωτ: 13784
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για αδειοδότηση κολυμβητικών δεξαμενών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Τις προτάσεις της για τη διαδικασία αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καταθέτει η Ένωση Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων – Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Φιλοξένια».
Σύμφωνα με την Ένωση, η ανάληψη της αδειοδότησης των ως άνω δραστηριοτήτων από τον ΕΟΤ (άρθρο 24α, παρ. 6 του Ν. 3613/07) ανοίγει το δρόμο για τη λειτουργική νομιμοποίηση αυτών με την επαναφορά σε ισχύ διατάξεων του Ν. 2919/01.
Ωστόσο, αφού η μη νομιμοποίηση των κολυμβητικών δεξαμενών, αφενός εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τους επιχειρηματίες σε περίπτωση ατυχήματος, και αφετέρου στερεί τη μοριοδότηση ακόμη και σε περίπτωση που έχουν οικοδομική άδεια. Οι Επιχειρηματίες Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων – Δωματίων Ν.Ηρακλείου προτείνουν, εφόσον πληρούνται βέβαια οι υγειονομικές διατάξεις και οι διατάξεις πυρασφάλειας και ασφάλειας των πελατών, να γίνεται με βάση:
Α) Αίτηση του επιχειρηματία στον ΕΟΤ, ο οποίος κατόπιν αυτοψίας θα διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία Κολυμβητικών Δεξαμενών ή Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θα εκδίδει βεβαίωση ότι υπάρχει και λειτουργεί ΚΔ ή ΚΥΕ, καθώς και ότι υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2919/01, όπως προτείνεται να τροποποιηθεί.
Β) Υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΟΤ.
Γ) Οικονομική επιβάρυνση ανά m2.
Δ) Στατική επάρκεια και βεβαίωση μηχανολόγου για καλή λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Επειδή, όπως υπογραμμίζεται, για την τελική αδειοδότηση εμπλέκονται η υγειονομική και η πυροσβεστική υπηρεσία θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο ότι οι υπηρεσίες αυτές να μη ζητούν οικοδομική άδεια, καθόσον ο ΕΟΤ αποδέχεται την ύπαρξη και λειτουργία αυτών και δεν είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να εξετάσουν πολεοδομική νομιμότητα, πέραν των αρμοδιοτήτων τους.
Επειδή η Ένωση, επίσης ζητά, στις πισίνες που λειτουργούν εντός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, λόγω του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων αυτών, να μην απαιτείται ο ορισμός ναυαγοσώστη, αλλά υπεύθυνου λειτουργίας που θα έχει γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών που θα πιστοποιείται από δημόσιο φορέα (ΕΚΑΒ ή Ερυθρό Σταυρό),

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές και να συμπεριλάβει στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο τις προτάσεις της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων – Δωματίων Ν.Ηρακλείου «Φιλοξένια» σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των κολυμβητικών δεξαμενών και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης