Προτάσεις για βελτίωση θεσμικού πλαισίου για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα

Αριθμός πρωτ: 15483
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για βελτίωση θεσμικού πλαισίου για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα.

Πενήντα οκτώ φιλοζωικοί Σύλλογοι της χώρας, μεταξύ των οποίων και αρκετοί της Κρήτης σας έχουν καταθέσει από τον περασμένο Οκτώβριο υπόμνημα με 45 προτάσεις που αφορούν διαφόρων μορφών παρεμβάσεις ώστε να εξαλειφθούν τα αδέσποτα ζώα στη χώρα μας αλλά και για να υπάρξει γενικά αλλαγή συμπεριφοράς προς τα ζώα, αδέσποτα και δεσποζόμενα.
Επειδή έχουν παρέλθει ήδη πέντε μήνες χωρίς να υπάρξει καμιά εξέλιξη ούτε σχετική ενημέρωση και τα μέλη των συλλόγων αρχίζουν να αδημονούν γιατί τα προβλήματα οξύνονται και αμαυρώνεται η εικόνα της χώρας, κυρίως με αρνητικά δημοσιεύματα.
Επειδή είναι ανάγκη να βελτιωθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί με το Ν.3170/2003,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτά και ποιά, από τα αιτήματα των φιλοζωικών συλλόγων για να μην διαιωνίζεται μια άσχημη κατάσταση για τη χώρα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης