Προτάσεις για τροποποίηση Νόμων σχετικών με τη δημόσια χερσαία μεταφορά από ΕΔΧ ΤΑΞΙ

Αριθμός πρωτ: 12960
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τροποποίηση Νόμων σχετικών με τη δημόσια χερσαία μεταφορά από ΕΔΧ ΤΑΞΙ.

Με τις 5084/25-1-08, 11760/9-5-08 και 10357/11-4-08 Ερωτήσεις μου είχα επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ιδιοκτήτες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων η αύξηση των λειτουργικών εξόδων τους, λόγω της αλματώδους αύξησης της τιμής των καυσίμων, καθώς και η υποκλοπή του μεταφορικού τους έργου.
Όπως οι ίδιοι υπογραμμίζουν, η αυξανόμενη εμφάνιση της πειρατείας επιβάλλει άμεσα τη λήψη πρωτοβουλιών σε νομοθετικό επίπεδο, προτείνοντας τις εξής τροποποιήσεις – συμπληρώσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου:
Α) Τροποποίηση του άρθρου 18 του Ν. 1903/1990 με την παρακάτω διατύπωση «Ο οδηγός παντός οχήματος, ο οποίος διενεργεί επιβατικές μεταφορές κατ’ επάγγελμα με Ή ΧΩΡΙΣ κόμιστρο..».
Β) Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 393/1976 με την παρακάτω διατύπωση «Την κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός της χώρας δια δημοσίου οχήματος ή μεμισθωμένου επί τούτου (λεωφορείου ή επιβατηγού ΙΧ άνευ οδηγού).
Γ) Προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο Π.Δ. 339/1996 «Στην έννοια της μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς», είτε συμπλήρωση του άρθρου 3 αυτού «…τα όποια μεταφορικά μέσα πρέπει να είναι δημόσιας χρήσεως ή μισθωμένα επί τούτου λεωφορεία ή επιβατηγά αυτοκίνητα ΙΧ άνευ οδηγού».
Επειδή ο Σύλλογος προτείνει να προβλεφθεί νομοθετικά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα του εκάστοτε ιδιοκτήτη άδειας ταξί να την μετατρέψει σε λίμο (επταθέσια αμερικάνικου τύπου) άνω των 2200 κυβικών, επταθέσιο ΑΜΕΑ ή λιμουζίνα άνω των 2000 κυβικών.
Επειδή, σύμφωνα με το Σύλλογο, επιβάλλεται να λειτουργήσουν τα προβλεπόμενα από το Ν. 3109/2003 επιμορφωτικά, για τους οδηγούς ταξί, σεμινάρια, καθώς και να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σε επίπεδο Περιφέρειας, οι οποίοι όμως να μην περιορίζονται στα αεροδρόμια και τα λιμάνια,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου για συγκεκριμένες τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αναφορικά με τη δημόσια χερσαία μεταφορά από ΕΔΧ ΤΑΞΙ, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες και να περιφρουρηθεί το μεταφορικό έργο που τους ανήκει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης