Προτάσεις Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς για τον ελαιοκομικό τομέα

Αριθμός πρωτ: 2272
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς για τον ελαιοκομικό τομέα.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) κατέθεσε σε πρόσφατη συνάντησή της στο Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μία ολοκληρωμένη πρόταση εθνικής στρατηγικής για τον ελαιοκομικό τομέα.
Οι προτάσεις της ΕΔΟΕΕ αφορούν όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελαιοκομικός κλάδος με συγκεκριμένες λύσεις σε κάθε ένα απ’αυτά.
Συγκεκριμένα, η εθνική στρατηγική που προτείνει η ΕΔΟΕΕ βασίζεται σε δύο άξονες: Ο πρώτος άξονας αφορά παρεμβάσεις και μέτρα που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των επιμέρους κλάδων (πρωτογενής παραγωγή, ελαιοτριβείο, πυρηνελουργείο, τυποποίηση ελαιολάδου, επεξεργασία και τυποποίηση επιτραπέζιας ελιάς, εμπορία), ενώ ο δεύτερος άξονας αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση μίας μακρόπνοης πολιτικής προώθησης και προβολής των ελαιοκομικών προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποσοτική, επώνυμη παρουσία των εν λόγω προϊόντων στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Επειδή, όπως επισημαίνει η ΕΔΟΕΕ, είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τον ελαιοκομικό τομέα, μέσα από την οποία θα μπορέσουν τόσο οι χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που αποκτούν εισόδημα και απασχόληση από την ελαιοκαλλιέργεια, όσο και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα, να διασφαλίσουν την επιβίωση, την προοπτική και το μέλλον τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Εάν προτίθεται να υιοθετήσει την ολοκληρωμένη πρόταση εθνικής στρατηγικής της ΕΔΟΕΕ για τον ελαιοκομικό τομέα.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης