Προτάσεις εκπαιδευτικών για το βιβλίο Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου

Αριθμός πρωτ: 12158
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις εκπαιδευτικών για το βιβλίο Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου.

Πολλά λάθη, παραλείψεις, ασάφειες, παρανοήσεις και δυσνόητα σημεία παρατηρούνται τόσο στο βιβλίο Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου, όσο και στον εργαστηριακό οδηγό, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, στη Β΄ Γυμνασίου, όπου τα παιδιά προσεγγίζουν για πρώτη φορά το μάθημα της Φυσικής, θα πρέπει τα βιβλία να είναι γραμμένα με απλό τρόπο, ώστε να κινούν το ενδιαφέρον τους και να μην απευθύνονται μόνο στους υψηλού επιπέδου μαθητές, αποθαρρύνοντας και απογοητεύοντας τους υπόλοιπους.
Παράλληλα, υπογραμμίζουν πως οι ώρες που προβλέπονται από τον προγραμματισμό του ΥΠΕΠΘ για τη διδασκαλία των κεφαλαίων είναι ανεπαρκείς προκειμένου να κατανοηθούν οι έννοιες και να λυθούν οι ασκήσεις, ενώ γνωστικά αντικείμενα που σύμφωνα με το προηγούμενο αναλυτικό πρόγραμμα διδάσκονταν στην Γ΄ τάξη, μεταφέρονται σε μαθητές ένα χρόνο ηλικιακά μικρότερους, οι οποίοι σημειωτέον για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με το μάθημα της Φυσικής.
Επειδή, σύμφωνα με τη Δ.Ε. του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, θα πρέπει να δοθούν ξεκάθαρες οδηγίες στους διδάσκοντες, ώστε να απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τα θέματα που πρέπει να διδαχθούν και να παραλείψουν πολλές από τις διδακτικές προσεγγίσεις που προτείνονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών όσον αφορά στις ώρες διδασκαλίας και το περιεχόμενο του βιβλίου Φυσικής της Β΄ Γυμνασίου προκειμένου να μην προκαλούνται δυσκολίες στην κατανόηση της ύλης από τους μαθητές όπως επίσης και στον τρόπο διδασκαλίας από τους καθηγητές.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης