Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Αριθμός πρωτ: 10083
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Με επιστολή του το Επιμελητήριο Ηρακλείου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση που έχει αρχίσει να αγγίζει και την ελληνική οικονομία.
Συγκεκριμένα, προτείνει δέσμη μέτρων, αναφέροντας χαρακτηριστικά οτι μια μονομερής στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είναι αρκετή για να θωρακιστεί η οικονομία της χώρας.
Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των συνετελεστών φορολόγησης καθαρών κερδών, των συντελεστών ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά και η λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπως είναι η βελτίωση των υποδομών μεταφορών, ενέργειας καθώς και η στήριξη της παραγωγής τοπικών αγροτικών προϊόντων.
Επίσης, προτείνει:
• Την διάθεση μέρους από τα ομόλογα του δημοσίου, ύψους 8 δις ευρώ, που θα δοθούν στις τράπεζες, για τη δανειοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Την απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης καθώς και την εγγύηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατ’ αναλογία με την εγγύηση των καταθέσεων των φυσικών προσώπων.
• Την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου των 10.000 ευρώ και την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού.
• Τη σύσταση της πολιτείας προς τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες για μείωση του spread των επιτοκίων αλλά και την εφαρμογή περιόδου χάριτος τουλάχιστον 2 ετών για επιχειρήσεις, στην αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων τους.
• Την περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται για την εκτέλεση έργων που χρημαροδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους.
• Την ελαστικοποίηση των επιπτώσεων για τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά εν μέσω κρίσης εισάγονται στο σύστημα «Τειρεσίας» και τη μείωση του χρόνου παραμονής στο σύστημα.
• Την επιβολή κυρώσεων στις τράπεζες που δημοσιοποιούν αυθαίρετα δυσμενή οικονομικά στοιχεία.
• Την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την προκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜΜΕ.
• Την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις τελευταίες προκηρύξεις του Γ’ΚΠΣ.
• Την ενεργοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ και την άυξηση της επιδότησης επιτοκίου για δανειοδότηση σε όφελος των ΜΜΕ.

Επειδή είναι αναγκαία η στήριξη της ελληνικής οικονομίας ειδικά αυτή την περίοδο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να αποδεχτεί τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αλλά και σε ποιές άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη κρίση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης