Προτάσεις Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την τουριστική κίνηση της χώρας

Αριθμός πρωτ: 501
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Προτάσεις Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την τουριστική κίνηση της χώρας.

Μια σειρά από ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας, παρουσίασε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Κυρίαρχη θέση ανάμεσα σε αυτές τις προτάσεις έχει η σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας, με αντικείμενο τη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής κατά τη θερινή περίοδο, ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η υπερσυγκέντρωση τουριστών που παρατηρείται κατά την περίοδο 15/7-20/8 κάθε έτους. Όπως είναι ευνόητο, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετακινείται στη χώρα μεγάλος αριθμός αλλοδαπών τουριστών, που σε συνδυασμό με τον εσωτερικό τουρισμό, ασκεί μεγάλη πίεση στις υποδομές και τις υπηρεσίες. Τα λαμβανόμενα μέτρα θα πρέπει να αφορούν όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των τουριστών.
Επειδή η υπερσυγκέντρωση τουριστών, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδομών, ενδεχομένως να προξενήσουν προβλήματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Επειδή οι επισημάνσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, ως νομοθετικά κατοχυρωμένου συμβούλου της πολιτείας σε θέματα τουρισμού, πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
1) Εάν έχει προβεί σε κατάλληλες ενέργειες, σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία, και ποιες είναι αυτές, για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του αυξημένου τουριστικού κύματος κατά την επερχόμενη περίοδο αιχμής, προκειμένου να μην υπάρξουν αρνητικές εντυπώσεις, ιδιαίτερα στους αλλοδαπούς τουρίστες.
2) Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη τις προτάσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και να προωθήσει τη σύσταση διυπουργικής ομάδας εργασίας για τη λήψη μέτρων αποφόρτισης της θερινής τουριστικής περιόδου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης