Προτάσεις Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Αριθμός πρωτ: 13594
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Την απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης, καθώς και το μηδενισμό του κόστους, με επιδότηση του κράτους, ζητά, μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το ΣΕΚΝΗ παρά την ισχύ της ευεργετικής ΚΥΑ 244203/16-01-2006 για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτηνοτροφικών κτισμάτων και την παράταση αυτής έως την 31-12-2008, ελάχιστες περιπτώσεις σε επίπεδο Κρήτης έχουν προωθηθεί.
Ο ΣΕΚΝΗ αμφιβάλλει αν πολλά από τα εγκεκριμένα σχέδια βελτίωσης νέων κτηνοτρόφων υλοποιηθούν τελικά, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοοικονομικών πόρων και της διάχυτης ανασφάλειας για το μέλλον της κτηνοτροφίας, παρόλο, που όπως έχω υπογραμμίσει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, η υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων των κτηνοτρόφων, είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της κτηνοτροφίας της Κρήτης.
Επειδή επιβεβλημένη θεωρείται η επανεκτίμηση των περιβαλλοντικών όρων, όπως των αποστάσεων από φθίνοντες οικισμούς, καθώς και των αρχαιολογικών παραμέτρων για την εκτατική αιγοπροβατοτροφία, η οποία χρησιμοποιεί τις σταυλικές εγκαταστάσεις περιστασιακά.
Επειδή ο Σύλλογος ζητά επίσης την απεμπλοκή των απαιτήσεων του ΙΚΑ από όλα τα υφιστάμενα αυθαίρετα κτίσματα που εντάσσονται στη σχετική ΚΥΑ κατ’ εξαίρεση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις του Συλλόγου Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχεδίων βελτίωσης, καθώς και το μηδενισμό του κόστους, με επιδότηση του κράτους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης