Προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα αγροτικά προϊόντα-τρόφιμα

Αριθμός πρωτ: 13499
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα αγροτικά προϊόντα-τρόφιμα.

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη σχετικά με τον Επισιτισμό, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας πρότεινε δέκα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την αύξηση των διεθνών τιμών των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνεται να λάβει η διεθνής κοινότητα, είναι η αναστολή στις απαγορεύσεις εξαγωγών ,που ωθούν περαιτέρω τις τιμές παγκοσμίως, την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και ασφάλισης σοδειάς για τους μικρούς αγρότες, η διανομή σπόρων και λιπασμάτων για την περίοδο σποράς , ειδικά στους μικρούς αγρότες των φτωχών χωρών , ανατροπή των υποεπενδύσεων στον αγροτικό κλάδο και η αύξηση της προσφοράς αγροτικών ειδών και έρευνας.
Επίσης γίνεται λόγος για συμβολή σε περισσότερες επενδύσεις στην αγροτική βιομηχανία ,προκειμένου να αξιοποιηθεί η δυνατότητα του ιδιωτικού κλάδου να δουλεύει σε όλη την αλυσίδα αξίας, αναπτύσσοντας παράλληλα βιώσιμες καλλιέργειες και υδάτινους πόρους με τη μείωση των αποβλήτων, προσφέροντας υποδομές και logistics,ώστε να συνδεθεί το λιανεμπόριο με τους παραγωγούς στις ανεπτυγμένες χώρες.
Επειδή μεταξύ των μέτρων που προτείνονται είναι και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να μειώσουν τις επιδοτήσεις , τις αναθέσεις και τους δασμούς εισαγωγής στα βιοκαύσιμα που προέρχονται από καλαμπόκι και ελαιούχους σπόρους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανόδου των διεθνών τιμών των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων θα είναι αποτελεσματικά και δεν θα πληξούν τα εισοδήματα των Ελλήνων παραγωγών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης