Προτάσεις του βουλευτή Ηρακλείου, Μανόλη Σοφ. Στρατάκη, για το 8ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Οι προτάσεις του βουλευτή Ν.Ηρακλείου,
Μανόλη Σοφ. Στρατάκη,
για το 8ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Έχοντας υπόψη μου τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Προσυνεδριακού Διαλόγου αλλά και όσα καθημερινά απασχολούν τους πολίτες για την πορεία και το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σ’ένα σταυροδρόμι και πρέπει άμεσα να πάρουμε αποφάσεις και να διαμορφώσουμε καθαρά θέση ως παράταξη για τα κρίσιμα θέματα της εποχής μας και να την προβάλουμε με κάθε τρόπο και μέσο.
Οι παρακάτω άξονες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις απαντήσεις μιας σύγχρονης και προοδευτικής αντίληψης και μπορούν να γίνουν πλειοψηφικό ρεύμα για την άσκηση κυβερνητικής εξουσίας εκ νέου από το ΠΑΣΟΚ.

► Η λειτουργία της Οργάνωσης, ανεξάρτητα από οργανωτική δομή, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε τους στόχους μας.

► Δεν μηδενίζουμε το παρελθόν μας, προβάλλουμε το έργο μας, που είναι σημαντικό, αλλά δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες μας για τα όποια λάθη έγιναν, γιατί αυτό δείχνει ότι μπορούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ότι είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι.

► Δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις και αναλύουμε σε βάθος τη συγκυρία αλλά και τις πιθανές εκδοχές των εξελίξεων σε όλους τους τομείς. Με σαφήνεια, αντικειμενική προσέγγιση και ευρεία αντίληψη αναλύουμε τις συγκρούσεις στα διάφορα επίπεδα, καταγράφουμε και προσδιορίζουμε το δικό μας ρόλο και στόχο ως πολιτικός φορέας, αλλά και της χώρας στα πλαίσια του υφιστάμενου συστήματος.

► Η γεωγραφική θέση της χώρας μας, η ιστορία, ο πολιτισμός και ό,τι έχει παραχθεί σ’ αυτόν τον τόπο, πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεχούς προβολής και αξιοποίησης αλλά και υπόβαθρο για νέες δημιουργικές προσπάθειες.

► Είμαστε υποχρεωμένοι αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια, ανεξαρτησία και δύναμη, να προβάλλουμε μια δημιουργική προοπτική για τον τόπο, καλλιεργώντας άμιλλα και συναγωνισμό σε όλους τους Έλληνες, εθίζοντας τους νέους σ’ αυτή την αντίληψη και αξιοποιώντας όλο το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

► Οι πανανθρώπινες αξίες και οι ιδεολογικές αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού, με ευαισθησία για τον άνθρωπο, πρέπει να είναι στον πυρήνα των πολιτικών μας ακόμα και όταν υποχρεωνόμαστε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών μας, να προσαρμοστούμε σε ανταγωνιστικές λογικές.

► Η αύξηση του ΑΕΠ, η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη με αειφορία και η μεγιστοποίηση της ωφέλειας για τη χώρα μας είναι ο πρώτος στόχος προκειμένου να παράγεται πλούτος που θα αξιοποιείται προς όφελος των πολλών και των αδυνάτων για διατήρηση και βελτιστοποίηση της κοινωνικής συνοχής.

► Η επανάσταση για μια νέα κρατική μηχανή, με άλλη αντίληψη από τη σημερινή, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα.

► Η κωδικοποίηση, απλούστευση και ελαχιστοποίηση του νομικού πλαισίου είναι μια άλλη μεγάλη αναγκαιότητα, όπως και η αναβάθμιση του ελληνικού Κοινοβουλίου.

► Το επιτελικό και λιγότερο κράτος με αποκεντρωμένες κρατικές λειτουργίες, με απολογισμό, αξιολόγηση και έλεγχο παντού.

► Η ισχυρή Αυτοδιοίκηση δύο επιπέδων, με πόρους και λειτουργίες αλλά και θεσμοθετημένο κοινωνικό έλεγχο.

► Η πλήρης διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων, όλων των οργάνων διοίκησης, με υποχρεωτική την κατάργησή τους σε αντίθετη περίπτωση.

► Η ανεξάρτητη, αυτοδιοικούμενη Δικαιοσύνη με υποχρέωση δημόσιου απολογισμού και σαφή δέσμευση όλες οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται σε τακτό χρονικό διάστημα με ανώτατο όριο τον ένα χρόνο.

► Η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα με θεσμοθέτηση διαδικασιών συνεχούς αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων.

► Το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα όλων των επιπέδων και όλων των τομέων για προώθηση όλων των μορφών ανάπτυξης (πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής). Τεχνολογία παντού και για όλους στην υπηρεσία του ανθρώπου.

► Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε όλες τις βαθμίδες περίθαλψης για όλες τις ώρες και όλους τους Έλληνες.

► Η Ασφάλιση σε όλους. Ασφαλιστικό σύστημα ανταποδοτικό που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών και θα είναι ταυτόχρονα αναδιανεμητικό. Οι παροχές του κράτους και η συμβολή των κοινωνικών πόρων να καλύπτουν δίκαια όλους τους Έλληνες και να είναι ίσες για όλους στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης με μία μόνο μικρή απόκλιση προς τα πάνω για την προώθηση της ανταποδοτικότητας του συστήματος.

► Η αλλαγή του φορολογικού συστήματος και η απλούστευση των διαδικασιών φορολόγησης και ελέγχου. Ίση φορολόγηση των μη επενδυόμενων ή εξαγόμενων κερδών με την εργασία και σταδιακή μείωση του ΦΠΑ και όλων των έμμεσων φόρων μέχρι το κατώτατο επιτρεπτό από την ΕΕ όριο.

► Η ανάπτυξη όλων των αναγκαίων κοινωνικών υποδομών και η επιδότηση όλων των ελληνοπαίδων μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων πέραν των ισχυουσών παροχών, με ένα σύστημα που θα συμβάλει στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.

► Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και η εγγυημένη σύνταξη για όλους, πάνω από το όριο της φτώχειας.