Προχειρότητα και επιλεκτική επιλογή σχολικών συμβούλων με κομματικά κριτήρια

Αριθμός πρωτ: 9032
Ημερομηνία κατάθεσης: 7/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Προχειρότητα και επιλεκτική επιλογή σχολικών συμβούλων με κομματικά κριτήρια.

Με την 4720/23-2-07 Ερώτησή μου, είχα επισημάνει τις καταγγελίες των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών για τον αδιαφανή τρόπο επιλογής σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων.
Η προχειρότητα και η αδιαφάνεια με την οποία το Υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει τη διαδικασία επιλογής των υπηρεσιακών στελεχών της εκπαίδευσης, καταδεικνύεται από το πλήθος των ενστάσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις, όπως για παράδειγμα από τις 151 υποψήφιες για τις θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής στην Αθήνα, έχουν υποβάλει ενστάσεις οι 110.
Επειδή κατά τη γραπτή δοκιμασία, σύμφωνα με τις καταγγελίες των υποψηφίων, η αναξιοκρατία και η εξυπηρέτηση ημετέρων υπερίσχυσαν των επιστημονικών προσόντων.
Επειδή το πλήθος των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί προκαλεί περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία επιλογής των σχολικών συμβούλων.
Επειδή οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για κυβερνητικές μεθοδεύσεις που σκοπό έχουν την εδραίωση της κομματικοποίησης της διοίκησης στην εκπαίδευση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στον τρόπο επιλογής των σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων, ώστε να εξυπηρετείται η ποιοτική και αναβαθμισμένη διοικητικά δημόσια εκπαίδευση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης