Προώθηση αλιευτικού τουρισμού

Αριθμός πρωτ: 15072
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προώθηση αλιευτικού τουρισμού.

Σε πρόσφατο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε, σε συνδυασμό με την πρώτη πιλοτική εφαρμογή του αλιευτικού τουρισμού στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλιευτικός Τουρισμός», που συγχρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III- ARCHIMED και την ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., τέθηκε το θέμα της κάλυψης του νομοθετικού κενού που υπάρχει σχετικά με ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού στη χώρα μας.
Ως γνστόν, ο αλιευτικός τουρισμός αποτελεί ένα νέο, ελκυστικό τουριστικό προϊόν το οποίο μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να ενισχύσει το εισόδημα των ψαράδων, αφού με τον αλιευτικό τουρισμό δίνεται η δυνατότητα να επιβιβάζονται στα αλιευτικά σκάφη επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθούν από κοντά τη ζωή των ψαράδων , να συμμετέχουν στις εργασίες πάνω στο σκάφος, να ενημερώνονται για τα αλιεύματα , αλλά και να γνωρίζουν καλύτερα την ευρύτερη περιοχή και την ιστορία της.
Ενόψει του νομοθετικού κενού που υπάρχει, η ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. έκανε πρόταση νομοθετικού πλαισίου την οποία υπέβαλε στα συναρμόδια Υπουργεία, καθώς και την πρόταση ένταξης του αλιευτικού τουρισμού στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ 2007-20130), προκειμένου να επιδοτούνται οι αλιείς για αυτή τη δραστηριότητα.
Επειδή στο νότο του Νομού Ηρακλείου, υπάρχουν 3 αλιευτικά καταφύγια και 1 τουριστικό τα οποία, όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει με Ερωτήσεις μου, αφενός δεν έχουν ολοκληρωθεί και αφετέρου δεν αξιοποιούνται και η Κυβέρνηση ολιγωρεί χαρακτηριστικά γι΄ αυτά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν σχετικά με την πρόταση νομοθετικού πλαισίου για τον αλιευτικό τουρισμό που υπέβαλε προς δημόσια διαβούλευση η εταιρεία ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2) Εάν προτίθενται να εντάξουν τον αλιευτικό τουρισμό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ 2007-2013)
3) Εάν προτίθενται να συμβάλλουν και με ποιο τρόπο στην πλήρη αξιοποίηση των αλιευτικών και τουριστικών καταφυγίων της χώρας, μεταξύ των οποίων του νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης