Προώθηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Αριθμός πρωτ: 7247
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Προώθηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 31/12/2007 δείχνουν ότι το μέτρο προώθησης προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας έχει απορροφητικότητα μόνο 17%.
Επειδή η χώρα μας από τη μια παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση στον τομέα των προηγμένων τηλεπικοινωνιών και από την άλλη δεν φροντίζει να απορροφήσει τα διαθέσιμα κονδύλια ενώ είμαστε στον τελευταίο χρόνο εφαρμογής του προγράμματος.
Επειδή είναι μεγάλη ανάγκη να προωθηθούν οι προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της χώρας,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποιο χρονοδιάγραμμα και ποιες ενέργειες προτίθενται να αυξήσουν την απορροφητικότητα του προγράμματος για το συγκεκριμένο μέτρο , μέχρι το τέλος του χρόνου ώστε να υπάρξει ουσιαστική προώθηση των προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης