Προώθηση συμπληρωματικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχές

Αριθμός πρωτ: 12953
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προώθηση συμπληρωματικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχές.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την ανάγκη για την κατά το δυνατόν γρηγορότερη προσαρμογή της χώρας μας στα νέα δεδομένα της Κοινωνίας της Πληροφορίας μέσα από το σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ως στόχο έχει την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολίτη, σε όλες τις περιοχές της χώρας, που παρέχουν οι συνεχώς εξελισσόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
Ωστόσο όπως επισημαίνει η Κομισιόν, χαμηλή παραμένει και μάλιστα σε ποσοστό μόνο 11% η αξιοποίηση των κονδυλίων που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της για να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εκτεταμένης προσφοράς εξελιγμένων τηλεπικοινωνιακών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών με την δημιουργία συμπληρωματικών υποδομών τοπικής πρόσβασης σε δυσπρόσιτες και απομεμακρυσμένες περιοχής.
Επειδή η Κυβέρνηση παρουσιάζει μια πρωτοφανή αδυναμία να απορροφήσει τα διατεθέντα κονδύλια, περιορίζοντας τις ευκαιρίες της χώρας μας να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις στα θέματα που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες, αν και είναι γνωστό ότι αποτελούν τη βάση για την πρόοδο στη νέα εποχή, αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.
Επειδή στην Ερώτησή μου 7248/26-2-2008 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών απαντάει ότι «σε συνεργασία με του Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και την Κ.τ.Π. Α.Ε. έχει δρομολογήσει την υλοποίηση της δράσης ‘’Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας», προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ , στο πλαίσιο των Μέτρων 4.2 και 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΚΠΣ 2000-2006».
Επειδή στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι «Στο πλαίσιο υης ανωτέρω Δράσης θα χρηματοδοτηθούν επενδυτικές πρωτοβουλίες σε δύο άξονες: α) Την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας μέσω της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη υποδομών και β) την τόνωση της ζήτησης στην περιφέρεια της ελληνικής επικρατείας , μέσω της επιδότησης τελικών χρηστών ευρυζωνικών υπηρεσιών».
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια και ούτε καν δόθηκε απάντηση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών τόσο στην 7248/26-2-2008 όσο και στην 10621/16-4-2008 Ερώτησή μου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα υλοποιηθεί η δράση «Χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» προκειμένου να μη χαθεί και άλλος χρόνος σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της πληροφορικής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης