Πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία των νέων

Αριθμός πρωτ: 371
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην ανεργία των νέων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών. Μέχρι τον Ιούνιο του 2007 το 22,9% του έμψυχου δυναμικού κάτω των 25 αδυνατούσε να βρει απασχόληση, τη στιγμή που ο μέσος όρος στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «27» ανέρχεται στο 15% και 15,4% αντίστοιχα.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης αξιολόγησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Παιδείας καταγράφεται με σαφήνεια η μεγάλη αδυναμία της ελληνικής αγοράς να απορροφήσει τους πτυχιούχους που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα
Από τα στοιχεία της έκθεσης καταδεικνύεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η αδυναμία της Κυβέρνησης να εντάξει τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεις στην αγορά εργασίας, γεγονός που αποτελεί την πιο σοβαρή μορφή ανεργίας, γιατί υπάρχει σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα μεταξύ του προϊόντος της εκπαίδευσης, που είναι οι πτυχιούχοι και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Επειδή από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι, η ανεργία στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 24 ετών ανήλθε το 2006 στην Ελλάδα στο 30%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που πλησιάζει μόλις το 14%.
Επειδή ο εμπαιγμός της Κυβέρνησης, όχι μόνο προς τους νέους που αναζητούν δουλεία αλλά και προς ολόκληρη την κοινωνία, είναι εμφανής όταν επιχαίρει για τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας, τη στιγμή που η Ελλάδα μέσα στο 2006 έφτασε να είναι η μόνη ίσως χώρα στην οποία οι δείκτες ανεργίας επιδεινώνονται όσο βελτιώνεται το μορφωτικό επίπεδο, αφού η ανεργία στους νέους με στοιχειώδη εκπαίδευση φθάνει στο 21,7% , στους αποφοίτους λυκείου και τεχνικών σχολών στο 26,1% ενώ στους πτυχιούχους πανεπιστημίου φτάνει στο 30,1% , ενώ συνολικά μέχρι τον Ιούνιο του 2007 η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανεργία των νέων κάτω των 25.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της διαρθρωτικής ανεργίας στη χώρας μας, αφού σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της Παιδείας, η Ελλάδα έχει διπλάσιο ποσοστό ανεργίας (30%), σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
2) Με ποια μέτρα και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται να αντιμετωπίσουν την ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 22,9%.
3) Ποιες διαρθρωτικές κινήσεις προτίθενται να κάνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε οι σπουδές στην Ελλάδα να προσαρμοστούν κατά το δυνατόν στην αγορά εργασίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ (όπου κοινοποιήθηκε)