Πρωτοβουλία για αξιοποίηση των εκτάσεων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, τον Δήμο Γουβών και τους τοπικούς φορείς

Αριθμός πρωτ: 10492
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/4/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλία για αξιοποίηση των εκτάσεων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, τον Δήμο Γουβών και τους τοπικούς φορείς.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου ψηφίστηκε η ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των εκτάσεων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, το Δήμο Γουβών και τοπικούς φορείς.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου από τον περασμένο Οκτώβρη, οπότε και είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για την πρόθεση της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου να αξιοποιήσει στο άμεσο μέλλον τις εκτάσεις της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτών, είχα επισημάνει τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών φορέων του Νομού Ηρακλείου για την εξέλιξη αυτή, αφού ο όλος σχεδιασμός δεν είχε επικυρωθεί προγενέστερα από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
Επειδή, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ζητείται να ακυρωθεί κάθε σχεδιασμός αξιοποίησης της περιοχής μέσω στρατηγικού επενδυτή, και προτείνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πρωτοστατήσει για τη δημιουργία μιας σειράς δημόσιων κτηρίων, αλλά και υποδομών που αφορούν την τεχνολογία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, εμπλέκοντας και ιδιώτες , στους οποίους θα μπορούν να παραχωρηθούν ή να ενοικιαστούν χώροι μέσω αυστηρής διαγωνιστικής διαδικασίας.
Επειδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, μέσα από την οποία ενισχύεται η τοπική ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση στις σύγχρονες κατευθύνσεις που αφορούν την καινοτομία, τη γνώση, την τεχνολογία, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον, και αποδεικνύεται με τον τρόπο αυτό ότι για το χώρο της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών υπάρχουν βιώσιμες, υλοποιήσιμες και εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να προέλθουν από τους τοπικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να παραχωρήσουν την διαχείριση και την αξιοποίηση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, το Δήμο Γουβών και τους τοπικούς φορείς, μετά την ολοκληρωμένη πρόταση που ψηφίστηκε στο πρόσφατο Νομαρχιακό Συμβούλιο και την απεμπλοκή τόσο των αρμόδιων Υπουργείων όσο και της Κ.Ε.Δ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ