Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου

Αριθμός πρωτ: 7563
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε η δέσμευση, από τον Μάρτιο του 2007 για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, με την προοπτική εάν επιτευχθεί παγκόσμια κοινή συμφωνία, ο στόχος μείωσης των ρύπων θα ανέλθει σε 30%.
Επειδή το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενεργειακό ζήτημα καθώς και για τη σειρά μέτρων για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που θα κρίνει εάν και κατά πόσο η Ε.Ε. επιθυμεί να πρωτοστατήσει στις παγκόσμιες προσπάθειες κατά της κλιματικής αλλαγής.
Επειδή σύμφωνα με επιστολή της, η περιβαλλοντική οργάνωσης WWF Ελλάς , ζητάει από το Υπουργείο να δώσει μια ξεκάθαρη και σαφή απάντηση σχετικά με το ρόλο που θα διαδραματίσει στη συνολική προσπάθεια που γίνεται για μείωση του στόχου εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από 20% σε 30% έως το 2020, ή αν με την παθητική στάση που επιδεικνύει δεν επιθυμεί την εφαρμογή των μέτρων μείωσης εκπομπών στις βιομηχανίες ηλεκτροπαραγωγής και εγκρίνει το σημερινό ενεργειακά σπάταλο μοντέλο ανάπτυξης.
Επειδή σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης των περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF, Climate Action Network (CAN) και Health & EnvironmentAlliance, τα οφέλη που θα προκύψουν για τη δημόσια υγεία με την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών ρύπων από 20% σε 30% έως το 2020 θα είναι τεράστια, αφού υπολογίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξοικονόμηση 25 δις ευρώ τουλάχιστον το χρόνο, στον τομέα της υγείας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίου από 20% έως το 2020, σε 30%.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης