Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου

Αριθμός πρωτ: 9498
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου.

Στην απάντηση της 7563/8-10-08 Ερώτηση μου σχετικά με δέσμευση για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το 2020, με την προοπτική εάν επιτευχθεί παγκόσμια κοινή συμφωνία, ο στόχος μείωσης των ρύπων θα ανέλθει σε 30%, αναφέρεται ότι «Το ΥΠΕΧΩΔΕ συντάσσεται με την άποψη της ΕΕ ότι μια έγκαιρη υιοθέτηση συγκεκριμένων θέσεων, στο πλαίσιο των συζητούμενων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020, θα αποτελέσει ένα ικανό διαπραγματευτικό όπλο για την υιοθέτηση των μελλοντικών δεσμεύσεων σε διεθνές επίπεδο».
Σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες και οι ειδικοί, που παρουσίασε πρόσφατα η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, με τίτλο «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050», υπάρχει η δυνατότητα δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, χωρίς ωστόσο από την άλλη να επηρεαστεί η οικονομική ανάπτυξη.
Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση, το 2050 η Ελλάδα θα εκλύει στην ατμόσφαιρα μόλις 36 εκατ. τόνων ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, από 109 εκατ. τόνους το 1990 και 139 το 2005.
Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται από την περιβαλλοντική οργάνωση είναι, η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μέσω αυτής μπορεί να μειωθούν κατά 54% οι εκπομπές, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων , η προώθηση συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού, η ανακύκλωση, η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς (ειδικά σταθερής τροχιάς), τα ενεργειακά αποδοτικά αυτοκίνητα και φορτηγά, η χρήση βιομάζας για τη θέρμανση, η αναερόβια χώνεψη κοπριάς, η κατάργηση χωματερών κ.λ.π.
Επειδή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους ειδικούς, πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία έχει εκπονηθεί στο πλαίσιο καταγραφής των δράσεων που μπορεί να αναλάβει μια χώρα, όπως η Ελλάδα προκειμένου να συνεισφέρει ουσιαστικά στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επειδή το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ενεργειακό ζήτημα καθώς και για τη σειρά μέτρων για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που θα κρίνει εάν και κατά πόσο η Ε.Ε. επιθυμεί να πρωτοστατήσει στις παγκόσμιες προσπάθειες κατά της κλιματικής αλλαγής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να υιοθετήσει τα μέτρα που προτείνονται στην τεκμηριωμένη έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τη μείωση των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, προκειμένου η χώρα μας να συνεισφέρει ενεργά στην προσπάθεια αυτή σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς όπως αναφέρεται και στην απάντηση της προηγούμενης Ερώτησής μου απαιτείται έγκαιρη υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης