Πρόβλημα απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ από πολλούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 17520
Ημερομηνία κατάθεσης: 9/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόβλημα απορρόφησης κονδυλίων του ΕΣΠΑ από πολλούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου.

Οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργήθηκαν για την πιστοποίηση των αυτοδιοικητικών φορέων, που θεσπίστηκε ως ασφαλιστική δικλείδα, για τη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τους Δήμους, χωρίς ωστόσο να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί Δήμοι στο Νομό Ηρακλείου να μην μπορούν να προβούν στην απορρόφηση κονδυλίων.
Επειδή πολλοί Δήμοι δεν έχουν την απαιτούμενη πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας και είναι αμφίβολο αν θα προλάβουν να την αποκτήσουν προκειμένου να βρεθούν σε θέση να υλοποιήσουν έργα μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Επειδή το φόρτο των εργασιών θα κληθεί να αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου και χωρίς την ενίσχυση με το απαιτούμενο προσωπικό είναι βέβαιο ότι είναι αδύνατο να μπορέσει να συνεισφέρει στην ουσία για την απορρόφηση των κονδυλίων από τους Δήμους που δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν από μόνοι τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί
1) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες με αποτέλεσμα την αδυναμία πολλών Δήμων στο Νομό Ηρακλείου να απορροφήσουν κονδύλια για την υλοποίηση έργων μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013.
2) Αν προτίθενται άμεσα να ενισχύσουν με το απαιτούμενο προσωπικό τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις που δημιουργούνται.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης