Πρόγραμμα Αναμπέλωσης στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 7565
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Αναμπέλωσης στην Κρήτη.

Όπως είχα επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, οι αμπελουργοί του Νομού Ηρακλείου αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας της μεγάλης ανάγκης για νέα αναμπέλωση.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου στην πρόσφατη Ερώτησή μου, 2400/24-7-08, σχετικά με το πρόγραμμα της αναμπέλωσης στην Κρήτη, αναφέρεται ότι «Η νέα ΚΟΑ του αμπελοοινικού τομέα Καν. (ΕΚ) 479/08 και Καν. (ΕΚ) 555/08, που τέθηκε σε ισχύ από 1/8/2008, εντάσσει την αναμπέλωση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου στα μέτρα του εθνικού φακέλου. Το πρόγραμμα στήριξης (Εθνικός φάκελος) του αμπελοοινικού τομέα για τα επόμενα πέντε χρόνια 2009-2013 που κατέθεσε η χώρα μας στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30-6-08 περιλαμβάνει και την αναδιάρθρωση των οινοποιήσιμων αμπελώνων».
Επειδή η Κρήτη και ιδιαίτερα ορισμένες περιοχές του Νομού Ηρακλείου διαθέτουν τα καλύτερα δυνατά συγκριτικά πλεονεκτήματα για την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή αρίστης ποιότητας προϊόντων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Τι θα ισχύσει για την αναμπέλωση των αμπελώνων σταφιδοποίησης και επιτραπέζιων σταφυλιών και με ποιο σχεδιασμό και ποιο χρονοδιάγραμμα θα εφαρμοστεί η αναμπέλωση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/8/2008.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης