Πρόγραμμα Αναμπέλωσης στην Κρήτη

Αριθμός πρωτ: 2400
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Αναμπέλωσης στην Κρήτη.

Η πραγματοποιηθείσα αναμπέλωση στην Κρήτη, μετά την εμφάνιση της φυλλοξήρας, στην πράξη έχει κλείσει τον κύκλο της πέραν του ότι η όλη διαδικασία είχε πολλές αδυναμίες και το πολλαπλασιαστικό υλικό δεν ήταν πλήρως εξυγιασμένο, όπως εκ των υστέρων αποδεικνύεται, αφού οι αμπελώνες έχουν εκφυλιστεί σε μεγάλο βαθμό
Οι αμπελοκαλλιεργητές αν και εντάχθηκαν σε πρόγραμμα αναμπέλωσης στην ουσία δεν κατάφεραν να απολαύσουν τους κόπους τους γιατί ο νέος αμπελώνας είχε πολλά προβλήματα ήδη από τα πρώτα χρόνια.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις και με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία είναι αναγκαίο να αρχίσει εκ νέου αναμπέλωση σε μια ορθολογική βάση με ένταξη της προσπάθειας αυτής στον αναπτυξιακό νόμο για να είναι εφικτή η αναγκαία συνδρομή στους αγρότες προκειμένου να αναλάβουν το κόστος μιας επιβεβλημένης αλλά πολυέξοδης προσπάθειας.
Επειδή ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους αλλά πιθανόν και από ευρωπαϊκούς, όπως έγινε στην πρώτη αναμπέλωση, προκειμένου να διασωθεί ο κρητικός αμπελώνας που δυστυχώς μειώνεται εξαιτίας του υπερβολικού κόστους αλλά και της προβληματικής αναμπέλωσης, χωρίς ευθύνη του παραγωγού.
Επειδή η Κρήτη και ιδιαίτερα ορισμένες περιοχές του Νομού Ηρακλείου διαθέτουν τα καλύτερα δυνατά συγκριτικά πλεονεκτήματα για όλες τις κατηγορίες επιτραπέζιων σταφυλιών και αμπελοοινικών προϊόντων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να εκπονήσει νέο πρόγραμμα αναμπέλωσης για την Κρήτη το οποίο να εντάσσεται στον αναπτυξιακό νόμο ή ακόμη και σε εξειδικευμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου μια περιοχή με άριστα προϊόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. να συνεχίσει να παράγει προς όφελος των καταναλωτών και των αμπελοκαλλιεργητών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης