Πρόγραμμα μαθημάτων του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης

Αριθμός πρωτ: 17144
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα μαθημάτων του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων των παιδιών που σπουδάζουν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο, στο πρόγραμμα μαθημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε η ελληνική μυθολογία ούτε το μάθημα της ιστορίας.
Παρόλο που είναι γνωστό ότι, ειδικά, η ελληνική μυθολογία συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα μαθημάτων χωρών της Ευρώπης, όπως η Γαλλία.
Επειδή όμως και η Ιστορία και η μυθολογία είναι σημαντικά μαθήματα που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της συνείδησης των μαθητών, ιδιαίτερα σε αυτή την τρυφερή ηλικία.
Επειδή είναι ανάγκη να καλυφθεί αυτό το κενό στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό που έχει παρατηρηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σχολείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης