Πρόγραμμα Ποιότητας Τροφίμων

Αριθμός πρωτ: 2997
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Ποιότητας Τροφίμων

Την έντονη αντίδραση των κορυφαίων αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας έχει προκαλέσει η ηγεσία του Υπουργείου, καθώς, όπως επισημαίνουν, αποκλείονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις από το κοινοτικό πρόγραμμα εφαρμογής συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων.
Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη ανακοίνωση της ΠΑΣΕΓΕΣ, το Υπουργείο προβαίνει στον αποκλεισμό των συνεταιριστικών οργανώσεων από το μέτρο 1.3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Ωστόσο η ΓΕΣΑΣΕ ζητεί την παράταση υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα έως 30 Σεπτεμβρίου καθώς και αύξηση του προϋπολογισμού του.
Επειδή οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις που καλύπτουν το 60% των πιστοποιημένων καλλιεργειών στη φυτική παραγωγή και το 86% των καλλιεργητών κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του προγράμματος ποιότητας τροφίμων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην αποκλειστούν από το Πρόγραμμα Ποιότητας Τροφίμων οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, καθώς και να προβεί στην αύξηση του προϋπολογισμού του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης