Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποψήφιων Διδακτόρων “Ηράκλειτος ΙΙ”

Αριθμός πρωτ: 8836
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/4/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Πρόγραμμα Υποστήριξης Υποψήφιων Διδακτόρων “Ηράκλειτος ΙΙ”.

Έντονη είναι η ανησυχία των Υποψήφιων Διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ενίσχυσης Υπ. Διδακτόρων «Ηράκλειτος ΙΙ».
Σύμφωνα με το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υπ.Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό και με την αύξηση του κόστους διαβίωσης, δημιουργεί απαγορευτικές συνθήκες για τις σπουδές των Υπ. Διδακτόρων οι οποίοι δεν υποστηρίζονται οικονομικά από κάποιο άλλο πρόγραμμα υποτροφιών και ενίσχυσης.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν από περίπου ένα έτος, χωρίς να έχουν πάρει σαφή απάντηση για την ημερομηνία έγκρισης των αιτήσεων τους.
Επειδή, το Πρόγραμμα «Ηράκλειτος ΙΙ» αποτελεί μία πολύ σημαντική δράση για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς υποστηρίζει υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση της διδακτορικής τους έρευνας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού και συνεπώς στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.
Επειδή, η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον των υποψήφιων διδακτόρων, επηρεάζοντας τη ζωή τους σε μεγάλο βαθμό.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ανακοινωθούν σύντομα τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ», και να μπει ένα τέλος στην αβεβαιότητα αλλά και την ανησυχία που διακατέχει τους επιστήμονες αυτής της κατηγορίας.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μανόλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Φραγκίσκος Παρασύρης
Μαρία ΣκραφνάκηΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ