Πρόληψη έναντι καταστολής των δασικών πυρκαγιών και προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος δασοπροστασίας

Αριθμός πρωτ: 12810
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόληψη έναντι καταστολής των δασικών πυρκαγιών και προτάσεις βελτίωσης του υφιστάμενου συστήματος δασοπροστασίας.

Στην ανάγκη διαχείρισης και όχι στην εξάλειψη του φαινομένου των πυρκαγιών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη έναντι της καταστολής, αναφέρεται η έκθεση – πρόταση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς, καταλήγοντας παράλληλα σε προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος δασοπροστασίας.
Σύμφωνα με την έκθεση, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των φορέων, η απουσία προληπτικών μέτρων και επαρκών οικονομικών πόρων, σε συνδυασμό με επιχειρησιακά προβλήματα, καθώς και η έλλειψη τεχνογνωσίας και κατάλληλης εκπαίδευσης των στελεχών στις δασικές πυρκαγιές, αποτελούν ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σημερινό σύστημα δασοπροστασίας της χώρας.
Επειδή, πριν ακόμη την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, επεσήμανα με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, πέραν των σοβαρότατων ελλείψεων στο μόνιμο προσωπικό της πυροσβεστικής, την ανάγκη ενίσχυσης του Σώματος με επιπλέον οχήματα, καθώς και με την παρουσία των απαραίτητων πυροσβεστικών αεροπλάνων, αφού, σύμφωνα με τι προβλέψεις, κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα, σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά.
Επειδή, όπως υποστηρίζει το WWF Ελλάς, οι σημερινές περιβαλλοντικές συνθήκες καθιστούν τα δάση πιο ευάλωτα και πιο πολύτιμα από ποτέ, ενώ επιβάλλουν τη ριζική αναθεώρηση της προσέγγισής μας ως προς τη διαχείριση και προστασία τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να κάνουν δεκτές τις προτάσεις της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς όσον αφορά στην αναβάθμιση και ανασυγκρότηση της Δασικής Υπηρεσίας σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, πόρων και δυναμικού, στη δημιουργία εξειδικευμένου τομέα στη δασοπυρόσβεση στο πλαίσιο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην προώθηση και αξιοποίηση του εθελοντισμού, καθώς και στην ουσιαστική βελτίωση του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης