Πρόσθετα κοινοτικά κονδύλια για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων

Αριθμός πρωτ: 16405
Ημερομηνία κατάθεσης: 18/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Πρόσθετα κοινοτικά κονδύλια για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων.

Λόγω μεταφοράς κοινοτικών πόρων άλλου προγράμματος, που δεν εκτελείται αποφασίστηκε η υλοποίηση συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων στη χώρα μας, κατ’ εξαίρεση για το 2009.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου είχα επισημάνει τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν για την ολοκλήρωση της μελέτης για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει δοθεί λύση στο σοβαρό αυτό θέμα.
Επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού του Νομού Ηρακλείου που ασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια και επειδή έχει υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της καλλιέργειας αυτής τα τελευταία χρόνια και κυρίως επειδή δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει και με ποια μέσα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την υλοποίηση του συμπληρωματικού προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων του Νομού Ηρακλείου για το 2009.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης