Πρόσληψη μόνιμων γιατρών στο ΙΚΑ Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5467
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη μόνιμων γιατρών στο ΙΚΑ Ηρακλείου.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου και τελευταία την 4137/9-1-08 , έχω επισημάνει τις δραματικές ελλείψεις διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων στα τοπικά καταστήματα του ΙΚΑ Ηρακλείου, και κυρίως οικογενειακών γιατρών, με αποτέλεσμα αφενός τη μεγάλη ταλαιπωρία των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων και αφετέρου την εξάντληση του υφιστάμενου λιγοστού ιατρικού προσωπικού.
Στην απάντηση της ως άνω Ερώτησης γίνεται λόγος για 18 παθολόγους – οικογενειακούς γιατρούς που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου, τη στιγμή που οι οργανικές θέσεις είναι 26.
Επειδή η δέσμευση της Διοίκησης του ΙΚΑ για πρόσληψη στο προσεχές μέλλον πέντε οικογενειακών γιατρών δεν πρόκειται να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες στο Νομό Ηρακλείου.
Επειδή οι χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται ώστε να προσληφθεί μόνιμο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων σημαίνουν την εκ νέου παράταση στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασφαλισμένοι στους οποίους δεν παρέχονται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας
Επειδή, όπως έχω υπογραμμίσει, το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά με την επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης 2.000 θέσεων μόνιμων γιατρών, όπως και με την προκήρυξη 3.500 περίπου υπόλοιπων κενών οργανικών θέσεων, και όχι με τη σύναψη λιγοστών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανά την επικράτεια,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να εγκρίνει και να επιταχύνει τις διαδικασίες για την άμεση πρόσληψη μόνιμων γιατρών όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων και την προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων στο ΙΚΑ Ηρακλείου προκειμένου αφενός να μην ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι και αφετέρου να μην αναγκάζονται να στρέφονται σε ιδιώτες γιατρούς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ