Πρόταση ΑΣΠΕ για μετεγγραφές πολυτέκνων και τέκνων αυτών

Αριθμός πρωτ: 2410
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση ΑΣΠΕ για μετεγγραφές πολυτέκνων και τέκνων αυτών.

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ) έχει από καιρό καταθέσει στο ΥΠΕΠΘ μία σημαντική πρόταση σχετικά με τις μετεγγραφές των φοιτητών που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.
Συγκεκριμένα, η ΑΣΠΕ προτείνει να δηλώνονται οι μετεγγραφές των πολυτέκνων με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, όπου θα δηλώνεται η πολυτεκνική ιδιότητα του υποψηφίου και έτσι θα εισάγεται στο τμήμα της επιλογής του, καθ’υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σ’αυτό.
Επειδή, αυτό το μέτρο, θα έχει πολλαπλά οφέλη καθώς όχι μόνο οι φοιτητές δεν θα «χάνουν» μαθήματα των πρώτων εξαμήνων, μέχρι ολοκληρωθεί η μετεγγραφή τους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, αλλά επιπλέον, δεν θα χάνονται πιστώσεις για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδιαίτερα της περιφέρειας, αφού θα συμπληρώνεται ο αριθμός των εισακτέων.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να κάνει δεκτή την πρόταση της ΑΣΠΕ σχετικά με τη διαδικασία μετεγγραφής των φοιτητών με πολυτεκνική ιδιότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει κυρίως το φαινόμενο των ερημωμένων επαρχιακών σχολών και τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης