Πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν διανομή με κοινοτική ενίσχυση φρούτων και λαχανικών για φιλανθρωπική ενίσχυση

Αριθμός πρωτ: 4881
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δωρεάν διανομή με κοινοτική ενίσχυση φρούτων και λαχανικών για φιλανθρωπική ενίσχυση.

Στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεδρίασης του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της συζήτησης για την απλοποίηση των κανόνων εφαρμογής της πολλαπλής συμμόρφωσης (αγροτό-περιβαλλοντικά μέτρα της νέας ΚΑΠ) και την εξέταση των προτάσεων των προτάσεων για το λεγόμενο έλεγχο υγείας (check up), συζητήθηκε και η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δωρεάν διανομή με κοινοτική ενίσχυση φρούτων και λαχανικών σε απόρους, φιλανθρωπικά ιδρύματα και σχολεία στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα πρέπει να στηριχτεί και ταυτόχρονα να διευρυνθεί και με άλλες ανάλογες δράσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν και πως θα υλοποιηθεί η πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δωρεάν διανομή με κοινοτική ενίσχυση φρούτων και λαχανικών σε άπορους , φιλανθρωπικά ιδρύματα και σχολεία στη χώρα μας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στη λήψη πρωτοβουλιών και για άλλες ανάλογες δράσεις σε ανθρώπους και ιδρύματα που έχουν πραγματικά ανάγκη στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ